Menu

Products

Vývěva VRO 15/20

Stáhnout ve formátu PDF

Zák. číslo: 2170 00 0000

Primární transportní dvoustupňová rotační olejová vývěva je určená k odsávání neagresivních plynů a par z uzavřených prostorů o čerpací rychlosti 15 m3/hod. Vzhledem k podtlakovému mazání není vhodné dlouhodobé sání z vyšších tlaků. Vývěvy se používají v laboratořích, poloprovozu a provozu buď samostatně, nebo jako součást čerpacích aparatur. Vývěva je chlazena vzduchem a je poháněna třífázovým motorem, který tvoří s vývěvou kompaktní celek.


Technické údaje

 • Minimální čerpací rychlost při tlaku 105 Pa 13,2 m3/hod
 • Mezní tlak nekondenzovaných plynů a par při zavřeném proplachovacím ventilu 4 x 10-2 Pa
 • Mezní totální tlak při zavřeném proplachovacím ventilu 2 x 10-1 Pa
 • Mezní totální tlak při otevřeném proplachovacím ventilu 1,3 Pa
 • Maximální parciální tlak čerpaných vodních par 1,3 x 103 Pa
 • Maximální dovolený tlak na výfukovém hrdle 1,1 x 105 Pa
 • Minimální teplota vývěvy včetně olejové náplně pro studený start 17° C
 • Celková netěsnost vývěvy 10-1 Pa.l.s-1
 • Maximální hlučnost vývěvy se zavřeném proplachovacím ventilem 60 dB (A)
 • Krytí přístroje IP40
 • Připojovací rozměr sacího hrdla KF 25
 • Připojovací rozměr výfukového hrdla KF 25
 • Náplň oleje RN 71 (1250ml)
 • Napětí motoru 3 x 230/400 V
 • Výkon elektromotoru 550 W
 • Rozměry vývěvy 445 x 180 x 260 mm
 • Hmotnost Cca 30 kg

Fotogalerie

Vývěva VRO 15/20
Vývěva VRO 15/20
Vývěva VRO 15/20

Lze použít jako příslušenství k těmto produktům


Příslušenství