Menu

Products

Oil mist separator OOM 5/16

Stáhnout ve formátu PDF

Zák. číslo: 2611 00 0000

Odlučovač olejové mlhy OOM slouží k odlučování mlhy ze vzduchu na výfuku rotačních olejových vývěv, jehož maximální teplota může být 80° C. Jednotlivé odlučovače jsou dimenzovány na maximální čerpací rychlost (což je základní parametr vývěvy). Pokud je vývěva používána v oblasti hrubého vakua cca od 100kPa do 1kPa, doporučujeme použít odlučovač olejové mlhy pro vyšší čerpací rychlost. V takovém případě je vhodně použítí konzultovat s výrobcem. V dně odlučovače je zabudován výpustný otvor zaslepený šroubem M5 s těsněním. Tento otvor slouží k vypouštění oleje, který byl přetlačen na vnější stranu odlučovací složky. Množství odloučeného oleje na vnější straně vložky závisí na zatížení v oblasti hrubého vakua je možno místo výpustného šroubu použít přisávací trysku s hadičkou a olej průběžně odvádět buď gravitací do sběrné nádoby nebo pomocí prodlužovacího kusu pro přisávání do sacího hrdla rotační olejové vývěvy, čímž se výrazně omezí spoutřeba oleje.


Technické údaje

  • Q max 5 m/h
  • Vstupní a výstupní příruba KF16
  • pr. D 70 mm
  • H 175 mm

Fotogalerie

Oil mist separator OOM 5/16
Oil mist separator OOM 5/16

Příslušenství