Menu

Products

Vývěva VRO 25/23

Stáhnout ve formátu PDF

Zák. číslo: 2756 00 0000

Primární transportní dvoustupňová rotační olejová vývěva je určená k čerpání uzavřených objemů z tlaku 105 Pa o čerpací rychlosti 25 m3/hod. Možnost použití je v laboratorních podmínkách i průmyslových provozech.

Nasávaný vzduch nesmí obsahovat mechanické nečistoty, agresivní plyny a páry a nesmí tvořit s olejovou náplní výbušnou nebo agresivní směs. Vývěvu pohání třífázový motor, který tvoří s vývěvou kompaktní jednotku.


Technické údaje

 • Počet stupňů 2
 • Čerpací rychlost při tlaku 105 Pa a teplotě vývěvy 55° C 25 m3/hod
 • Mezní tlak nekondenzujících plynů při zavřeném proplachovacím ventilu < 1 x 10-2 Pa
 • Mezní totální tlak při zavřeném proplachovacím ventilu < 5 x 10-2 Pa
 • Mezní totální tlak při otevřeném proplachovacím ventilu < 1 Pa
 • Maximální parciální tlak čerpaných vodních par 3,5 x 103 Pa
 • Maximální dovolený tlak na výfukovém hrdle 1,5 x 105 Pa
 • Těsnost automaticky uzavřeného ventilu při tlakové diferenci 104 Pa 10-1 Pa.l.s-1
 • Nejnižší dovolená teplota vývěvy pro studený start 12° C
 • Maximální dovolené oteplení oleje vývěvy 60° C
 • Celková netěsnost vývěvy 10-3 Pa.l.s-1
 • Maximální hladina hluku se zavřeným proplachovacím ventilem při teplotě vývěvy nad 40° C 60 dB (A)
 • Krytí přístroje IP 54
 • Připojovací rozměr sacího hrdla KF 25
 • Připojovací rozměr výfukového hrdla KF 25
 • Náplň oleje (max/min) SN 56 (1000/300ml)
 • Chlazení vývěvy vzduchem
 • Napětí motoru 230/400 V, 50 Hz
 • Výkon elektromotoru 750 W
 • Rozměry vývěvy 570 x 170 x 262 mm
 • Hmotnost Cca 42 kg

Fotogalerie

Vývěva VRO 25/23
Vývěva VRO 25/23
Vývěva VRO 25/23

Lze použít jako příslušenství k těmto produktům


Příslušenství