Menu

Products

Vývěva Difúzní D 130P

Stáhnout ve formátu PDF

Zák. číslo: 2212 00 0000

Zařízení respektive D 130P je vysokovakuová vývěva s pneumatickým ovládacím ventilem. Pracuje pouze ve spojení s předvakuovou vývěvou. Například dvoustupňovou rotační olejovou vývěvou s dostatečnou čerpací rychlostí. Je určena pro čerpání neagresivních plynů a par z uzavřených prostorů na tlak vysokého až velmi vysokého vakua. Čerpané plyny ani páry nesmí tvořit s olejovou náplní výbušnou směs nebo chemicky reagovat ve vývěvě. Vývěva D 130P má vodou chlazený lapač olejových par a ventil typu motýlek umístěný ve vysokovakuovém hrdle. Příruby předvakuového hrdla a obtokového hrdla ISO-KF16 jsou uzpůsobeny pro připojení třícestného ventilu s pneumatickým ovládáním V3-16P s kterými vývěva tvoří Difblok DB 63.


Technické údaje

 • Min. čerpací rychlost v rozsahu tlaků 10-1 až 10-3 Pa (pro vzduch) min. 110 l.s-1
 • Mezní totální tlak (s XT 704) 5.10-4 Pa
 • Mezní tlak nekondenzovaných plynů a par 5.10-5 Pa
 • Max. tlak na předvakuovém hrdle 5.101 Pa
 • Těsnost ventilu „motýlek“ 1.10-4 Pa.l.s-1
 • Ovládání ventilu ruční
 • Náplň oleje XT 704 55ml
 • Spotřeba chladící vody (20 °C) 0,7 l.min-1
 • Napájecí napětí 230V/50Hz
 • Příruba předvakuového Hrdla ISO-KF 16
 • Příruba obtokového hrdla ISO-KF 16
 • Vysokovakuová příruba ISO-K 63
 • Vnější rozměry 225x210x370
 • Hmotnost 9,5 Kg

Lze použít jako příslušenství k těmto produktům