Menu

Products

Vodní ejektorová plastová vývěva VV3

Stáhnout ve formátu PDF

Zák. číslo: 2409 00 0000

Vodní vývěvy jsou vývěvy s vysokým čerpacím výkonem při malé spotřebě vody. Jsou vyrobeny z materiálů, které odolávají korozi. Na vodovodní potrubí se vývěvy připojují maticí G 1/2" nebo G 3/4", případně odříznutím osazení na vyústce je možno vývěvy připojit na vodovodní potrubí pomocí hadice o světlosti 12 mm. Vyústka pro odčerpání vzduchu je konstruována pro hadici o světlosti 8 mm. Vývěvy jsou vybaveny zpětným ventilem, který zabraňuje pronikání vody do sací hadice a odtud do odčerpaného prostoru. Mezní tlak je závislý na teplotě a tlaku pracovní kapaliny (vody). Se zvyšující se teplotou pracovní kapaliny hodnota mezního tlaku roste v závislosti na tlaku nasycených par kapaliny.


Technické údaje

  • Délka 240 mm
  • Šířka 45 mm
  • Hmotnost 0,045 kg
  • Spotřeba pracovní kapaliny při přetlaku 0,4 MPa 8 l / min
  • Mezní tlak vývěvy při teplotě vody 11° C 1,6.103 Pa
  • Spotřeba vody při čerpání vzduchu o tlaku 105 Pa a přetlaku vody 0,1 MPa Ca 4,5 l / min
  • Čas potřebný k odčerpání objemu 2 l 1,8 až 4,5 min

Fotogalerie

Vodní ejektorová plastová vývěva VV3

Lze použít jako příslušenství k těmto produktům