Menu

Produkty

Automatika řízení vývěv ARV 10 P

Stáhnout ve formátu PDF

Zák. číslo: 3701 00 0000

Automatika ARV je určena k řízení vakuové aparatury, skládající se z vývěvy, oddělovacího ventilu, zavzdušňovacího ventilu. Řízení probíhá v potřebných časových souvislostech, které vyžadují jednotlivé komponenty vakuové soupravy. Měřený tlak v evakuovaném prostoru je odečítán na ručním měřidle a převeden na napětí je k dispozici na výstupním konektoru, kam je možné připojit dodatkové měřidlo nebo zapisovač. Hranice tlakového rozmezí, které má být v evakuovaném prostoru udržováno, lze nastavit ovládacími prvky v širokém rozsahu. Výstupy automatiky, sloužící k připojení komponentů vakuové soupravy, tvoří silové kontakty relé a jejich činnost je signalizována svítícími diodami na čelním panelu. Automatika při své činnosti neustále kontroluje neporušenost měrky a dojde-li k poruše, uvede vakuovou aparaturu do klidového stavu a poruchu signalizuje svítící diodou. Měření tlaku je založeno na změně teplotní vodivosti plynu s měřícím se tlakem.


Technické údaje

 • Obor měřených tlaků 105 – 1 x 10-1 Pa
 • Časová konstanta 200 ms
 • Přesnost měření Faktor 1,3
 • Zapínací proud 5 A
 • Trvalý proud 2,5 A
 • Vypínací proud 2,5 A
 • Pracovní napětí 250 V
 • Napájecí napětí 220 V/ 50 Hz
 • Příkon Max. 8 VA
 • Připojovací příruba měrky ISO-KF 16
 • Rozměry 154,2 x 79 x 147 mm
 • Hmotnost 1,3 kg

Fotogalerie

Automatika řízení vývěv ARV 10 P
Automatika řízení vývěv ARV 10 P

Příslušenství