Menu

Certifikace

Certifikace

Systém řízení společnosti je pravidelně přezkoumáván nezávislým certifikačním orgánem. V naší společnosti je aplikován Integrovaný Systém Řízení (IMS) ve shodě s:

  • ČSN EN ISO 9001
  • ČSN EN ISO 14001
  • ČSN ISO 45001
  • ČSN EN ISO 27001

V následujícím rozsahu: Návrh, výroba a montáž vakuové techniky.