Menu

Úspěchy a historie

Úspěchy a historie

Počátky průmyslové výroby v areálu dnešní továrny sahají až do roku 1896, kdy zde byl uveden do provozu jeden z prvních parních mlýnů v tehdejší monarchii. V druhé části objektu, která měla v té době jiného vlastníka, byla provozována nejprve cihelna a posléze firma, která produkovala již ve dvacátých letech minulého století jídelní příbory, kdy kov byl zastřikován do plastu a stejně tak byly zastřikovány i tehdejší žiletky na holení.

Rozvoj současného výrobního programu nastal v roce 1964. Tehdy začala v brněnském národním podniku TESLA pod ideovým vedením prof. Armina Delonga výroba elektronových mikroskopů. Nutno konstatovat, že v té době, stejně tak jako v současnosti, byla v této oblasti česká věda na špici světového vývoje. Ve stejném období byla u nás zahájena výroba zdrojů vakua jak pro rastrovací, tak i pro prosvětlovací elektronové mikroskopy. Začala éra produkce rotačních olejových vývěv, difúzních vývěv, oddělovacích a zavzdušňovacích ventilů a dalších, pro výrobu elektronových mikroskopů, nezbytných komponentů. V roce 1992 byl chotutický závod státního podniku LABORATORNÍ PŘÍSTROJE PRAHA transformován na akciovou společnost LAVAT a následně privatizován. Kvalifikovanou většinu akcií společnosti od té doby vlastní management společnosti a snaží se, dle svých schopností a možností, o jeho další rozvoj.

V roce 1996 jsme začali velice intenzivně rozvíjet spolupráci s leaderem světového trhu v oblasti elektronových mikroskopů, společností FEI ELECTRON OPTICS. V průběhu rozvíjející se spolupráce jsme se stali důležitým partnerem této společnosti. V současné době naše společnost vyrábí ucelený sortiment vakuových zařízení a komponentů a kromě dodávek na český trh exportuje své výrobky do 35 zemí celého světa. LAVAT a. s. disponuje týmem zkušených odborníků, zajišťujících neustálé inovace a rozvoj vlastního výrobního programu s kvalitním technologickým a přístrojovým vybavením. Společnost LAVAT a.s. je od roku 2009 certifikována ve shodě s požadavky ČSN EN ISO 9001. V roce 2013 byl ve společnosti LAVAT a.s. certifikován integrovaný systém řízení IMS skládající se z ČSN EN ISO 9001; ČSN EN ISO 14001; ISO 45001 a ISO 27001.

V současné době se nám daří zajišťovat neustálé zvyšování prodejnosti našich výrobků. Ovšem toto úspěšné konstatování vyvolává stále větší potřebu investic. A to nejen do strojů a technologií, ale i do kvalifikace spolupracovníků. Většinu investic se snažíme hradit z vlastních zdrojů a je tedy třeba se soustředit na jejich získávání.