Menu

Politika společnosti

Politika společnosti

Politika kvality, BOZP a environmentu je základním dokumentem v oblasti systémů managementu kvality, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a environmentu společnosti Lavat a.s. Chotutice. Tato politika vychází z poslání a hodnot společnosti.

Vedení společnosti zajišťuje, aby systém řízení kvality, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a environmentu byl založen na principech neustálého zlepšování a na zásadách řízení doporučených normami ČSN EN ISO 9001, ČSN ISO 45001, CSN EN ISO 27001 a ČSN EN ISO 14001. Proto se vedení společnosti zavazuje k:

  • 1. Neustálému zlepšování zavedeného integrovaného systému řízení, který zahrnuje požadavky na jakost (v souladu ČSN EN ISO 9001), ochranu životního prostředí (v souladu s ČSN EN ISO 14001) a bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a ostatních oprávněných osob na pracovištích společnosti (v souladu s ČSN ISO 45001);
  • 2. Plnění požadavků všech platných zákonů, předpisů, nařízení a jiných požadavků, které souvisí s jakostí, ochranou životního prostředí a BOZP související s realizovaným produktem nebo činnostmi společnosti;
  • 3. Předcházení znečišťování jednotlivých složek životního prostředí a spotřeby zdrojů volbou technologií, materiálů a postupů šetrných k životnímu prostředí;
  • 4. Zlepšování sociální vybavenosti a vytváření dobrých pracovních podmínek pro zaměstnance na pracovištích společnosti;
  • 5. Zvyšování a prohlubování povědomí a vyžadování aktivního přístupu od svých partnerů v oblasti jakosti, ochrany životního prostředí a BOZP.
  • 6. Chránit data dle ČSN ISO EN 27001

Závazky politiky integrovaného systému řízení přijaté vedením společnosti jsou závazné pro všechny zaměstnance pracující ve prospěch společnosti.